سبد خرید 0

اینجا کنار ما ...

بهترین خودت باش !!!

توسعه مهارت‌های توانمندساز فردی

5 سابقه تدریس و مشاوره
11 پروژه اتمام یافته
2 کتاب
11 سمینار و کارگاه
Morteza-Mostamand

مرتضی مستمند | مدرس و مربی مهارت های زندگی و ارتباط موثر

با ما بهترین خودت باش !
مرتضی مستمند
مرتضی مستمند
مرتضی مستمند

محصولات آموزشی

آموزش
دورۀ آموزشی صوتی آمیخته بازاریابی
69%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان 9,000 تومان
1
29,000 تومان 9,000 تومان