شما می توانید با وارد کردن اطلاعات خواسته شده، کتاب “برنامه ریزی استراتژیک شخصی” را رایگان دریافت نمایید!

دریافت کتاب

 کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک شخصی

هر انسانی که به دنبال توانمندسازی خود است. در برهه‌ای از تاریخ زندگی خود به این نتیجه می‌رسد که باید زندگی شخصی خود را رشد، توسعه و بهبود دهد. لازمۀ رشد، توسعه و بهبود شخصی برنامه‌ریزی‌کردن است. یکی از این ابزارهای مناسب برای رشد کردن، کتابها هستند.

برنامه ریزی استراتژیک شخصی

اگر کمی عمیق نگاه کنید متوجه خواهید شد که اکنون در عصری زندگی می‌کنید که تحولات دانشی بسیار زیاد بوده است.

 

کتاب برنامه ریزی استراتژیک شخصی

 

در این عصر مبانی و اصول علمی به صورت لحظه‌ای در حال تغییر هستند. اگر در زمینۀ تخصصی که فعالیت دارید، خود را از طریق یادگیری و آموزش توسعه ندهید. از سایر افرادی که فرآیند آموزش را در زندگی خود جاری ساخته‌اند عقب خواهید افتاد.

برنامه‌ریزی استراتژیک کسب‌و‌کار دارای ابزاری است که باعث تحول، رشد و توسعه بسیاری از کسب وکارها شده است. انعطاف‌پذیری این ابزار باعث شده است که قابلیت استفاده در زندگی شخصی نیز داشته باشد. در صورت به‌کارگیری، این ابزار به شما کمک خواهد کرد تا برای زندگی حال و آینده خود یک برنامه‌ریزی مطلوب داشته باشید.

 

کتاب برنامه ریزی استراتژیک شخصی

کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک شخصی، یک کتاب کامل نیست، ولی می‌تواند به شما کمک ‌کند تا تابلویی زیبا برای زندگی خود بسازید. مطالعۀ این کتاب کاربردی نه تنها آگاهی شما را نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک شخصی افزایش می‌دهد. بلکه استفاده از تمارین این کتاب، می‌تواند علاوه بر زندگی، کسب وکار شما را نیز بهبود دهد.

سرفصل‌های جذاب کتاب برنامه ریزی استراتژیک شخصی عبارت هستند از:

  • فصل اول: خود آگاهی من
  • فصل دوم: مطلوب‌های من
  • فصل سوم: خود مدیریتی من
  • فصل چهارم: تابلو زندگی من

امیدوارم با مطالعه این کتاب ساده، اما در عین حال جذاب و کاربردی بهترین خودت باشی.